منظومه ى فرهنگ صلح

صلح در آیینه ى هنر و ادبیات با شناخت آسیبهاى جنگ و عدم برقراری صلح و دوستى.

ترویج صلح و دوره از افراطى گرى، پرهیز از خشونت و معیارهاى ترویج صلح.

طرح ادبیات و هنر با مشارکت مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و کمیسیون ملى یونسکواقدام به برگزارى کارگاههاى آموزشى با عنوان منظومه ى فرهنگ صلح نموده است.

اولین کارگاه با عنوان صلح در آیینه ى هنر و ادبیات با حضور آقاى دکتر حسین باهر و آقاى دکترعبدالمهدى مستکین برگزار میگردد.

توسعه: وبتات

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت سفیران صلح و دوستی محفوظ می باشد