فراخوان گروه سفیران صلح و دوستی برای تشکیل گروههای شاهنامه خوانی در سایر استانها

گروه سفیران صلح و دوستى با هدف گسترش فعالیتهاى خود در راستاى ترویج و آموزش فرهنگ صلح براى کودکان با داستانهاى شاهنامه و تشکیل گروه شاهنامه خوانى سفیران صلح و دوستى درتمام شهرستانها و شهرها مانند تبریز،اراک،مشهد،بوشهر،گیلان،سیستان،کردستان،گرگان و … مبادرت نماید. این گروهها به عنوان گروههاى مرجع جهت شرکت و اجراى برنامه هاى داخلى و خارجى معرفى و دعوت خواهند شد. دوستداران براى تشکیل گروه شاهنامه خوانى در استان و یا شهرستان خود مى توانند با مراجعه از طریق ذیل جهت ثبت نام اقدام نمایند.

تلفن:  ٠٩١٩٢٩٩٧١٧۴

ایمیل: isbkids.manager@gmail.com

توسعه: وبتات

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت سفیران صلح و دوستی محفوظ می باشد