عادل بزدوده

مشخصات
فردی:

نام و نام خانوادگی:

عادل بزدوده

عادل بزدوده

سمت و زمینه فعالیت:

مدیر گروه هنر سفیران صلح و دوستی

تاریخ تولد

۱۳۳۵

تحصیلات و سوابق تحصیلی:

فارغ التحصیل کارگردانی نمایش عروسکی از دانشکده ی هنرهای دراماتیک تهران

مراتب علمی:

دوره های گذرانده شده:

دانش، توانمندی و مهارت ها:

سوابق اجرائی:

ساخت عروسکهای زی زی گولو، شهر موشها،خونه ی مادربزرگه،الوالو من جوجوام، گلنار و بسیاری از دکورهای فیلمهای سینمایی تاریخی

سوابق آموزشی:

استاد دانشگاه

افتخارات:

علائق تحقیقاتی:

تسلط به زبان های دیگر/سطح تسلط:

توضیحات و موارد ویژه:

توسعه: وبتات

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت سفیران صلح و دوستی محفوظ می باشد