امضاء قرارداد همکاری استراتژیک انتشارات دولتی شانگ وو چین و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حضور گروه سفیران صلح و دوستی

امضاء قرارداد همکاری استراتژیک انتشارات دولتی شانگ وو چین و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همچنین رونمایی از ترجمه چینی شاهکارهای ادبیات فارسی در بیست و چهارمین دوره نمایشگاه کتاب پکن با حضور گروه سفیران صلح و دوستی صورت گرفت.

توسعه: وبتات

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت سفیران صلح و دوستی محفوظ می باشد