ابوالفضل ورمزیار

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: ابوالفضل ورمزیار

مرشد ورمزیار

مرشد ورمزیار

سمت و زمینه فعالیت: تدریس و پژوهش هنر نقالی در گروه سفیران صلح و دوستی
تاریخ تولد ۱۳۴۶
تحصیلات و سوابق تحصیلی:
دانش آموخته ی نمایشنامه نویسی
مراتب علمی:
دوره های گذرانده شده:
دانش، توانمندی و مهارت ها:
سوابق اجرائی:
سوابق آموزشی:
آموزش شاهنامه خوانی و نقالی در گروه سفیران صلح و دوستی
افتخارات:
علائق تحقیقاتی:
تسلط به زبان های دیگر/سطح تسلط:
توضیحات و موارد ویژه:

توسعه: وبتات

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت سفیران صلح و دوستی محفوظ می باشد