آیین بازگشایی خانه نقالان کوچک و بزرگداشت مرشد ابوالحسن خان میرزاعلی برگزار می شود

آیین بازگشایی خانه نقالان کوچک و بزرگداشت مرشد ابوالحسن خان میرزاعلی

آیین بازگشایی خانه نقالان کوچک و بزرگداشت مرشد ابوالحسن خان میرزاعلی برگزار می شود . آیین بازگشایی خانه نقالان کوچک و بزرگداشت مرشد ابوالحسن خان میرزاعلی از سوی گروه سفیران صلح و دوستی و موزه فرش استاد رسام عرب زاده برگزار می شود . در این مراسم که با حضور نقالان و مرشدان برجسته همچون مرشد محسن میرزاعلی، مرشد ورمزیار؛ فهیمه باروتچی، طاهره بهرامی و بسیاری دیگر از چهره های نامدار است طیبه محمد، محسن میرزاعلی و .. به سخنرانی خواهند پرداخت و گروه سفیران صلح و دوستی به شاهنامه خوانی می پردازند . این مراسم جمعه ۲۲ تیرماه، ۵ پسین(عصر) در موزه فرش استاد رسام عرب زاده به نشانی پاسداران، بوستان یکم برگزار خواهد شد .

توسعه: وبتات

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت سفیران صلح و دوستی محفوظ می باشد